Školenie REVCOVER P a M | ekolor.sk

Nachádzate sa tu

Školenie REVCOVER P a M

Neustále zvyšujeme kvalitu našich služieb. 13.4.2016 sa v priestoroch našej firmy uskutočnilo školenie na tému Kontaktný tepelnoizolačný systém REVCOVER P a REVCOVER M. Prinieslo mnohé nové poznatky z oblasti zatepľovania a použitia prírodných materiálov. Naši odoberatelia a zákazníci prejavili svoj záujem o túto tému svojou hojnou účasťou. Prednášajúcim bol medzinárodne uznávaný odborník pán Ing.Valeš, ktorý pôsobi ako súdny znalec v odbore stavebníctva so špecializáciou na stavebné hmoty, chyby a poruchy stavieb.